Aktualitātes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

 

Rīgā

 

 

05.04.2017

Nr.

20-05/2865

 

 

 

 

Uz

01.03.2017

27.02.2017

Nr.

20/I-616-jur

b/n

 

ISO sertificēto grāmatvežu asociācijai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informācijai: Valsts kancelejai

 

Par nodokļu administrēšanas politiku

 

Finanšu ministrija ir izskatījusi no Valsts kancelejas saņemto Ministru kabinetam adresēto 2017.gada 27.februāra vēstuli, kurā pausts viedoklis par plānoto nodokļu administrēšanas politiku, un informē.

Šā gada aprīlī tiek plānotas sanāksmes saistībā ar nodokļu politikas pamatnostādņu projekta virzību, kurās tiks iekļauti arī jautājumi saistībā ar izstrādāto Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam projekta 6.pielikumu “Nodokļu administrēšanas politika”.

Ņemot vērā jūsu iniciatīvu plānotās nodokļu administrēšanas politikas izstrādē, informējam, ka Finanšu ministrija jūs uzaicinās uz sanāksmi, kurā tiks skarti minētie jautājumi, lai klātienē izdiskutētu plānotās izmaiņas normatīvo aktu regulējumā (uzaicinājums uz sēdi tiks nosūtīts atsevišķi).

Finanšu ministrija izsaka pateicību par sniegto viedokli un aicina arī turpmāk izteikt priekšlikumus nodokļu administrēšanas un piedziņas procesa uzlabošanā, kā arī sodu politikas pilnveidošanā.

 

 

Ar cieņu

        valsts sekretāre

(paraksts*)

B.Bāne

 

 

 

 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

 

Šēfere 67083942

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.