Aktualitātes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

1.       Visu pavasari Anda Ziemele aktīvi piedalījās Finanšu Ministrijas rīkotajās darba grupu sēdēs par Jauno nodokļu politiku.

2.       Žurnālā Bilance ir ievietots Andas Ziemeles raksts par grāmatvedības likumdošanu https://bilance.lid.lv/1112-maijs-2017-407408/

3.       Žurnāla “iFinanses” jūlija numurā publicēta intervija ar Andu Ziemeli, kurā diskutēts par grāmatveža atbildību.

4.       2017.gada 12.jūlijā Anda Ziemele piedalījās LTRK MVUP sēdē par Jaunās politikas prasībām attiecībā uz MUN u.c. mazajiem nodokļu maksātājiem.

5.       2017.gada 18.jūlijā Anda Ziemele,  Zanda Bērziņa un Sandra Vilcāne Ekonomikas ministrijā piedalījās diskusijā par grāmatvedības jautājumiem – iebilstot pret atļauju kārtot grāmatvedības uzskaiti angļu valodā, kas paver iespējas grāmatveža darba pienākumus uzdod nekvalificētam uzskaites darbiniekam trešajās valstīs, tādējādi atņemot darbu Latvijas grāmatvežiem. Pēc šīs tikšanās tika sagatavota kopēja vēstule ar LZRA un LRGA, kas tika iesniegta ekonomikas ministrijā un tautsaimniecības komisijai.

6. 2017.gada 9.augustā plkst.10:00  Zanda Bērziņa piedalījās  EM organizētajā Tautsaimniecības komisijas sanāksmē, Ekonomikas ministrijā. Notika balsojums un vairums komisijas locekļu nobalsoja PRET atļauju kārtot grāmatvedības uzskaiti angļu valodā.

7. 2017.gada 29.augustā Anda Ziemele, Zanda Bērziņa un Sandra Vilcāne bija uz LZRA rīkotu tikšanos, kurā sprieda par nākotnes sadarbības iespējām ar VID - GP un KGP kvalitatīvai aizpildīšanai EDS, konkrēti par strukturētā GP ērtāku aizpildīšanu.

8. Kopš augusta Anda Ziemele darbojas NEP Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) darba grupā pie profesijas standarta GRĀMATVEDIS izstrādes.

Nozaru ekspertu padomes ir nozaru konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts, nozares darba devēju un to organizāciju, darbinieku (arodbiedrību) organizāciju, profesionālo organizāciju un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos.

9. Anda Ziemele ir iesūtījusi Finanšu Ministrijai jautājumus un ieteikumus par jaunākajām izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" saistībā ar algas aprēķiniem, kas būs spēkā no 2018.gada.