Kopsapulces

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr. 40008110012

Biedru kopsapulces protokols Nr. 6

Rīga, 2017. gada 15.februārī

 

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kopsapulci 2017. gada 26.janvārī, nosūtot informāciju uz biedru e–pastiem.

 

Sapulcē piedalās: 92 no 133 biedrības biedriem un valdes, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Protokolists – Inta Vasiļevska.

 

Klausījās:

Biedrības ISO SGA valdes priekšsēdētāja Anda Ziemele un valdes locekle Zanda Bērziņa informē biedrus par 2016. gada darbu un sasniegumiem. Biedri izsaka pateicību par entuziasmu un ieguldīto darbu grāmatvedības likumdošanas sakārtošanā.

 

Darba kārtībā:

1.      2016. gada pārskata apstiprināšana.

2.      Valdes apstiprināšana.

 

1.      Klausās: Zandu Bērziņu par 2016. gada pārskata apstiprināšanu.

Nolēma: apstiprināt 2016. gada pārskatu.

Par: 92, Pret: 0 Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

 

2.      Klausās: Jeļenu Dorofejevu par valdes sastāva apstiprināšanu.

Nolēma: apstiprināt esošo valdes sastāvu.

Par: 92, Pret: 0 Atturas: 0. Apstiprināts vienbalsīgi.

 

Anda Ziemele paziņo par kopsapulces slēgšanu.

Sapulces vadītāja

 

 

A.Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.Vasiļevska