Kopsapulces

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

KOPSAPULCES PROTOKOLS – 27.03.2018.

 

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr. 40008110012

 

Biedru kopsapulces protokols Nr. 7

Rīga, 2018. gada 27.martā

 Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kopsapulci 2018. gada 13.martā, nosūtot informāciju uz biedru e–pastiem.

 

Sapulcē piedalās: 90 no 133 biedrības biedriem un valdes, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Protokolists – Inta Vasiļevska.

 

 Darba kārtībā:

1.       Dienas kartības apstiprināšana, sapulces vadītāja iecelšana, protokolista iecelšana, balsu skaitītāja iecelšana.

2.       Ziņojums par 2017. gada darbu.

3.       2017. gada pārskata apstiprināšana.

4.       Valdes apstiprināšana.

5.       ISO SGA un LRGA apvienošana.

 

1.      Klausās: Sandru Vilcāni par sapulces vadītāja un protokolista iecelšanu.

Nolēma: par sapulces vadītāju apstiprināt Sandru Vilcāni, par protokolistu – Intu Vasiļevsku.

Par: 90, Pret: 0 Atturas: 0 Apstiprināts vienbalsīgi.

2.      Klausās: Biedrības ISO SGA valdes priekšsēdētāja Anda Ziemele un valdes locekle Zanda Bērziņa informē biedrus par 2017. gada darbu un sasniegumiem. Zandu Bērziņu par 2017. gada pārskata apstiprināšanu.

3.      Klausās: Anda Ziemele aicina apstiprināt 2017. gada pārskatu.

Nolēma: apstiprināt 2017. gada pārskatu.

Par: 90, Pret: 0 Atturas: 0 Apstiprināts vienbalsīgi.

4.      Klausās: Biedrības ISO SGA valdes priekšsēdētāju Andu Ziemeli par valdes locekļu pārvēlēšanu. J.Dorofejeva atsakās no valdes locekļa amata. Ierosina apstiprināt Ingu Pumpuri par valdes locekli un aicina balsot par valdes sastāva apstiprināšanu.

 Nolēma: apstiprināt valdes sastāvu: valdes priekšsēdētājs Anda Ziemele, valdes locekļi – Sandra Vilcāne, Zanda Bērziņa, Inga Pumpure, Maija Grebenko, Maija Ķuda, Ineta Auziņa.

Par: 90, Pret: 0 Atturas: 0 Apstiprināts vienbalsīgi.

5. Klausās: Andu Ziemeli, Andreju Ponomarjovu, Jeļenu Dorofejevu un Sandru Vilcāni par ISO SGA un LRGA apvienošanu.

 Nolēma: apstiprināt ISO SGA un LRGA apvienošanos.

Par: 90, Pret: 0 Atturas: 0 Apstiprināts vienbalsīgi.

 

 S. Vilcāne plkst 12.45 paziņo par kopsapulces slēgšanu.

Sapulces vadītāja

 

 

S.Vilcāne

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.Vasiļevska