Kopsapulces

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ.Nr.40008110012

Biedru kopsapulces protokols Nr. 3-I daļa

Rīga, 2015. gada 24. februārī

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kopsapulci 2015. gada 18. februārī, nosūtot informāciju uz biedru e–pastiem.

Sapulcē piedalās: 11 no 140 biedrības biedriem un valdes pārstāvjiem, 23.02.2015. elektroniskais balsojums no 7 biedriem.

Klausījās:

Biedrības ISO SGA valdes locekle Jeļena Dorofejeva ierosina par sapulces vadītāju izvirzīt Zandu Bērziņu. Zanda Bērziņa ierosina ievēlēt par protokolistu – Intu Vasiļevsku.

Nolēma: apstiprināt par biedrības sapulces vadītāju Zandu Bērziņu, par protokolistu – Intu Vasiļevsku.

Par: 11, Pret: 0 , Atturas: 0. Pieņemts vienbalsīgi.

Darba kārtībā:

1.      2014.gada pārskata apstiprināšana.

2.      Valdes sastāva apstiprināšana.

1. Klausās:

«ISO Sertificēto grāmatvežu asociācija» valdes locekli Zandu Bērziņu par 2014.gada pārskata apstiprināšanu.

Nolēma: apstiprināt 2014. gada pārskatu.

Par: 11, Pret: 0 Atturas: 0. Pieņemts vienbalsīgi.

2. Klausās:

Zandu Bērziņu par Maijas Ķudas piekrišanu būt valdē un jaunā valdes sastāva apstiprināšanu: valdes priekšsēdētājs - Anda Ziemele, valdes locekļi - Sandra Vilcāne, Maija Ķuda, Maija Grebenko, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Ineta Auziņa.

Nolēma: Apstiprināt esošo valdes sastāvu.

Par: 11, Pret: 0, Atturas: 0. Pieņemts vienbalsīgi.

Zanda Bērziņa izsludina kopsapulces pārtraukumu līdz II daļai 2015.g. 25. februārī

Pielikumā: ISO SGA biedru saraksts.

Sapulces vadītāja

 

 

Z. Bērziņa

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

I.Vasiļevska