Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 21

Rīga, 2018. gada 27. martā

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2018. gada 13.marta valdes sēdes laikā.

Sēdē piedalās: 6 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Sandra Vilcāne, Anda Ziemele, Zanda Bērziņa, Maija Ķuda, Maija Grebenko, Ineta Auziņa, protokolists Inta Vasiļevska.

 Sēdi vada: Sandra Vilcāne

 Dienas kārtībā:

1.      Deklarācijas parakstīšana par asociāciju apvienošanās procesa uzsākšanu.

2.      ISO SGA valdes sastāva apstiprināšana.

1.      Sandra Vilcāne aicina parakstīt Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) un ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas (ISO SGA) deklarāciju, kas izsludina asociāciju apvienošanās procesa uzsākšanu.

Nolēma: parakstīt deklarāciju par asociāciju apvienošanās procesa uzsākšanu un publicēt ISO SGA mājaslapā.

2.      Sandra Vilcāne informē, ka ISO SGA biedru kopsapulcē piedalījušies 90 no 113 biedriem, kas vienbalsīgi apstiprinājuši valdes sastāva izmaiņas: Anda Ziemele – valdes priekšsēdētāja, valdes locekļi – Sandra Vilcāne, Zanda Bērziņa, Inga Pumpure, Maija Grebenko, Maija Ķuda, Ineta Auziņa.

 

 Sēdes vadītājs

 

 

S.Vilcāne

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Rīgā, 2018. gada 27. martā