Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 23

Rīga, 2019. gada 1. martā

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2019. gada 15. februārī, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 7 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Sandra Vilcāne, Zanda Bērziņa, Maija Ķuda, Maija Grebenko, Ineta Auziņa, Inga Pumpure, protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: Anda Ziemele

 

Dienas kārtībā:

1.      ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas 2018. gada pārskata apstiprināšana.

2.      ISO SGA valdes sastāva apstiprināšana.

 

1.      A. Ziemele aicina apstiprināt 2018. gada pārskatu.

Nolēma: apstiprināt ISO SGA gada pārskatu biedru kopsapulcē 2019.gada 14. martā un 27.martā.

2.      Anda Ziemele aicina pārskatīt valdes sastāvu. Priekšlikumu par izmaiņām nav.

Nolēma: biedru kopsapulcē aicināt balsot par esošo valdes sastāva saglabāšanu.

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Rīgā, 2019. gada 1. martā