Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 24

Rīga, 2019. gada 26. martā

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2019. gada 11. martā, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 7 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Sandra Vilcāne, Zanda Bērziņa, Maija Ķuda, Maija Grebenko, Ineta Auziņa, Inga Pumpure, protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: Anda Ziemele

 

Dienas kārtībā:

1.      ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas Reorganizācijas līguma apstiprināšana.

 

1.      A. Ziemele aicina biedru kopsapulcē 2019. gada 27. marta apstiprināt Reorganizācijas līgumu par apvienošanos ar LRGA.

Nolēma: nosūtīt 129 biedriem e-pastā Reorganizācijas līgumu ar aicinājumu balsot biedru kopsapulcē 2019.gada 27.martā vai elektroniski, atbildot uz aicinājuma e-pastu.

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Rīgā, 2019. gada 26. martā