Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTU GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 3

Rīga, 2012 gada 22. augustā

Sēdi sasaukusi valde, locekļiem paziņojot par sapulci 2012 gada 20. augustā un nosūtot informāciju uz valdes locekļu e–pastiem.

 

Sēdē piedalās: 6 no 7 valdes locekļiem un 4 goda biedri, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: S. Vilcāne, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Maija Ķuda, Ineta Auziņa;, Tatjana Smorodinkina, Jūlija Bojarenko, Anda Ziemele, Iraīda Spila, Vita Šulce; protokolists Maija Ķuda.

 

Sēdi vada: Sandra Vilcāne.

 

Dienas kārtībā:

1.      Informācija par valdes priekšsēdētājas S.Vilcānes un valdes locekles J. Dorofejevas Valsts Kontroles  apmeklējumu sakarā ar ISO SGA koncepciju nosūtīšanu kā arī  citas atbildes no Valsts institūcijām.(S.Vilcāne, J.Dorofejeva).

2.      J.Dorofejevas rezultātu pārrunas LR FM ar projekta vadītāju D.Kalsoni par eiro ieviešanu Latvijā (J.Dorofejeva).

3.       Priekšlikumi par profesiju klasifikatora vadlīnijām. (S.Vilcāne).

4.      Citi dažādi jautājumi(J.Dorofejeva).

1.      Klausās: Sandru Vilcāni un Jeļenu Dorofejevu par tikšanos ar Valsts kontrolieri Ingūnu Sudrabu par grāmatvežu sertifikācijas nepieciešamību valsts un pašvaldības iestādēs.

Nolēma: Turpināt uzturēt grāmatvežu sertifikācijas jautājumu sadarbībā ar valsts iestādēm.

      2. Klausās:J.Dorofejevas ziņojumu par tikšanos ar LR FM ar projekta vadītāju D.Kalsoni par eiro ieviešanu Latvijā un Andas Ziemeles vērtējumu par eiro ieviešanas likumu.

Nolēma: Akceptēt Andas Ziemeles vērtējumu un nosūtīt vētuli LR FM par problēmām, kas var rasties grāmatvedības uzskaitē ar eiro ieviešanu. Valdes sēdes dalībnieki nolemj sagatvot vēstuli par Eiro ieviešanas likuma projektu, kurā  norādīt problēmas, kas attiecas uz grātvedības uzskaiti, nodokļiem un nosūtīt LR Saeimas Budžera un finanšu komisijai, LR Finanšu Ministrijai, LR Valsts ieņēmumu dienestam, LR Valsts Kontrolei un Latvijas Darba devēja konfederācijai.

3.      Klausās: Sandru Vilcāni par grāmatvežu profesiju klasifikatora sakārtošanu sadarbībā ar LDDK.

Nolēma: sagatavot iesniegumu iesniegšanai LDDK, lai norunātu tikšanos ar personām, kas atbildīgas par projektu izstrādi.

Pielikumā : Vēstule „Par Eiro ieviešanas likuma projektu” uz 9 lpp.

 

Sēdes vadītājs

 

 

 

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

 

M.Ķuda

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

 

Rīgā, 2012. gada 22. augustā