Par mums

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

ISO sertificēto grāmatvežu asociācija apvieno grāmatvežus, kuri ieguvuši grāmatveža Kompetences sertifikātu, ko izsniedz atbilstoši starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām akreditēts Grāmatvežu sertifikācijas centrs (akreditācija starptautiski atzīta 29 ES valstīs). Šobrīd asociācijā iestājušies 129 biedri.

Latvijā ir dažādas tautsaimniecības nozares (piemēram, tirdzniecība, rūpniecība, lauksaimniecība utt.), kuras ir pārstāvētas valsts struktūrās (ministrijās, aģentūrās), tām ir savas asociācijas un iespēja ne tikai paust savu viedokli, bet arī realizēt attīstībai nepieciešamos projektus un idejas, lai pilnveidotu un attīstu šo nozari kopumā.

Grāmatvedība nav atsevišķa nozare, bet ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām Latvijas ekonomikā, jo pienākums kārtot grāmatvedību ir gan visām komercstruktūrām, gan nevalstiskajām organizācijām, gan pašvaldību un valsts institūcijām un uzņēmumiem. Ļoti būtiski, lai grāmatvedis, kurš kārto grāmatvedības uzskaiti, izpildītu šo darbu kvalitatīvi, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un lai kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laika posmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Ir svarīgi, lai grāmatvedis būtu kompetents un godprātīgs, tāpēc liela nozīme ir tam, kā Latvijā tiek sagatavoti grāmatvedības speciālisti, kāda ir to darba kontroles un vērtējuma sistēma.

Asociācijas biedri, kā arī tās goda biedri, ir gatavi strādāt asociācijas un sabiedrības labā, lai risinātu grāmatvedības uzskaites problēmas, veidotu un uzlabotu vienotu grāmatvežu sertifikācijas sistēmu saskaņā ar LR un ES normatīvo aktu prasībām.