Valde un biedri

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

BIEDRĪBAS "ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA" VALDES UN BIEDRU SARAKSTS

 

 

N.p.k.

 

Vārds Uzvārds

Kompetences sertifikāta numurs, darbības sfēra

 

1

VALDE

Auziņa Ineta

140, valdes loc.

Valdes loceklis

2

Bērziņa Zanda

17, valdes loc.

Valdes loceklis

3

Pumpure Inga

Goda biedrs

Valdes loceklis

4

Grebenko Maija

Goda biedrs, valdes loc.

Valdes loceklis

5

Ķuda Maija

Goda biedrs

Valdes loceklis

6

Vilcāne Sandra

Valdes loc.

Valdes loceklis

7

Ziemele Anda

Valdes pr., 606

Valdes priekšsēdētāja

8

GODA BIEDRI, EKSPERTI

Beļavska Ludmila

Goda biedrs

Goda biedrs

9

Bojarenko Jūlija

282, goda biedrs

Goda biedrs

10

Bušmane Inese

Goda biedrs

Goda biedrs

 

Dorofejeva Jeļena

Goda biedrs

Goda biedrs

11

Jespere Ingrīda

Goda biedrs

Goda biedrs

12

Kaliksone-Kažociņa Inita

527, eksperts

Goda biedrs

13

Ķere Marina

Goda biedrs

Goda biedrs

14

Maldupa Māra

Zv.rev. 49, Goda biedrs

Goda biedrs

15

Pokromoviča Iveta

Goda biedrs

Goda biedrs

16

Soopa Aino

Goda biedrs

Goda biedrs

17

Zaiceva Jevgenija

Goda biedrs

Biedrs

18

1

Abramsone Ligita

110

Biedrs

19

2

Aišpure Vita

810

Biedrs

20

3

Alberliņa Līga

642

Biedrs

21

4

Aleksejenko Tatjana

572

Biedrs

22

5

Andrejeva Nataļja

602

Biedrs

23

6

Ansone Sandra

699

Biedrs

24

7

Artamonova Olga

44

Biedrs

25

8

Baļčūne Linda

878

Biedrs

26

9

Beluško Sofja

316

Biedrs

27

10

Beļajeva Jeļena

285

Biedrs

28

11

Berkule Marina

235

Biedrs

29

12

Bērziņa Agita

668

Biedrs

30

13

Bērziņa Ludmila

205

Biedrs

31

14

Birzīte Daiga

717

Biedrs

32

15

Blaumane Ieva

508

Biedrs

33

16

Blāze Sarma

382

Biedrs

34

17

Bodrova Inna

440

Biedrs

35

18

Brumberga Aļona

745

Biedrs

36

19

Bruže Anna

217

Biedrs

37

20

Bukāne Marija

141

Biedrs

38

21

Bulāne Lidija

211

Biedrs

39

22

Buša Ineta

654

Biedrs

40

23

Calko Svetlana

773

Biedrs

41

24

Cauna Inga

423

Biedrs

42

25

Čerakševa Žanna

Asociētais

Biedrs

43

26

Čirksta Olga

81

Biedrs

44

27

Čivčiša Baiba

117

Biedrs

45

28

Daģe Jūlija

554

Biedrs

46

29

Davidoviča Nataļja

609

Biedrs

47

30

Dārziņa Anželika

623

Biedrs

48

31

Dedele Junna

601

Biedrs

49

32

Drizina Inna

107

Biedrs

50

33

Dzērvēna Sanita

180

Biedrs

51

34

Ēķe Vizma

417

Biedrs

52

35

Fedorčenko Oksana

439

Biedrs

53

36

Freimane Tatjana

122

Biedrs

54

37

Gaņeva Tatjana

Asociētais

Biedrs

55

38

Gertke Jolanta

536

Biedrs

56

39

Gertnere Agrita

359

Biedrs

57

40

Gosa Inta

182

Biedrs

58

41

Grecka Vineta

409

Biedrs

59

42

Griņevska Inguna

775

Biedrs

60

43

Grunska Sandra

35

Biedrs

61

44

Guzejeva Nadežda

901

Biedrs

62

45

Gūtmanis Kaspars

860

Biedrs

63

46

Ģīle Ilona

20

Biedrs

64

47

Hakova Tamāra

656

Biedrs

65

48

Hlopova Tatjana

784

Biedrs

66

49

Jefimova Gaļina

-

Asociētais biedrs

67

50

Jubele Vija

215

Biedrs

68

51

Kajaļina Aļona

780

Biedrs

69

52

Kalniņa Gunta

131

Biedrs

70

53

Kapustinska Svetlana

Asociētais

Biedrs

71

54

Kokaine Inese

407

Biedrs

72

55

Koreņkova Jūlija

781

Biedrs

73

56

Krasnopjorova Nataļja

222

Biedrs

74

57

Kraukle Inna

442

Biedrs

75

58

Krilova Marina

293

Biedrs

76

59

Krišāne Janīna

443

Biedrs

77

60

Krogzeme-Pilsuma Anita

892

Biedrs

78

61

Kušnarenko Grigorijs

2

Biedrs

79

62

Līce Inguna

846

Biedrs

80

63

Leišavniece Evelīna

Asociētais

Biedrs

81

64

Maksimova Svetlana

585

Biedrs

82

65

Mangule Antra

560

Biedrs

83

66

Muižniece Anita

84

Biedrs

84

67

Muravjova Larisa

77

Biedrs

85

68

Nazarova Žanna

500

Biedrs

86

69

Norkārkle Anita

627

Biedrs

87

70

Nožkina Irina

550

Biedrs

88

71

Pastare Sanita

779

Biedrs

89

72

Pavlova Olga

598

Biedrs

90

73

Popika Vera

111

Biedrs

91

74

Prindule Inta

657

Biedrs

92

75

Pumpure Antra

344

Biedrs

93

76

Putniņa Inese

36

Biedrs

94

77

Rauza Jeļena

710

Biedrs

95

78

Rolava Marianna

681

Biedrs

96

79

Rudovska Ilze

151

Biedrs

97

80

Rusule Astrīda

465

Biedrs

98

81

Saknīte Irēna

559

Biedrs

99

82

Savicka Valentīna

907

Biedrs

100

83

Sauša Anna

789

Biedrs

101

84

Sečina Ļubova

708

Biedrs

102

85

Segliņa Silvija

157

Biedrs

103

86

Sergejeva Olga

206

Biedrs

104

87

Siliniece Viktorija

676

Biedrs

105

88

Siliņa Sarmīte

520

Biedrs

106

89

Silova Signe

788

Biedrs

107

90

Skudra Janīna

565

Biedrs

108

91

Skuja Ilze

31

Biedrs

109

92

Smorodinkina Tatjana

79

Biedrs

110

93

Spila Iraīda

3

Biedrs

111

94

Springis Oskars

-

Asociētais biedrs

112

95

Stikute Marija

37

Biedrs

113

96

Strautiņa Alda

662

Biedrs

114

97

Sukute Vēsma

313

Biedrs

115

98

Sviščo Liene

882

Biedrs

116

99

Šatalova Jeļena

672

Biedrs

117

100

Šterna Ieva

82

Biedrs

118

101

Šulce Vita

311

Biedrs

119

102

Švēde-Reinfelde Iveta

695

Biedrs

120

103

Tokajeva Jeļena

470

Biedrs

121

104

Tomsone Ingūna

126

Biedrs

122

105

Vaičekūne Līga

4

Biedrs

123

106

Varslavāne Everita

327

Biedrs

124

107

Vērdiņa Sandra

530

Biedrs

125

108

Vidauska Sandra

-

Asociētais biedrs

126

109

Vilcāne Jovita

39

Biedrs

127

110

Viškere-Rasļenoka Rudīte

187

Biedrs

128

111

Vojecka Svetlana

300

Biedrs

129

112

Volodina Nelli

908

Biedrs

130

113

Zeime Inese

683

Biedrs

131

114

Zuļģe Dana

102

Biedrs

132

115

Zvejniece Aiga

487

Biedrs