Valde un biedri

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

BIEDRĪBAS "ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA" VALDES UN BIEDRU SARAKSTS

 

 

N.p.k.

 

Vārds Uzvārds

Kompetences sertifikāta numurs, darbības sfēra

 

1

VALDE

Auziņa Ineta

140, valdes loc.

Valdes loceklis

2

Bērziņa Zanda

17, valdes loc.

Valdes loceklis

3

Pumpure Inga

Goda biedrs

Valdes loceklis

4

Grebenko Maija

Goda biedrs, valdes loc.

Valdes loceklis

5

Ķuda Maija

Goda biedrs

Valdes loceklis

6

Vilcāne Sandra

Valdes loc.

Valdes loceklis

7

Ziemele Anda

Valdes pr., 606

Valdes priekšsēdētāja

8

GODA BIEDRI, EKSPERTI

Beļavska Ludmila

Goda biedrs

Goda biedrs

9

Bojarenko Jūlija

282, goda biedrs

Goda biedrs

10

Bušmane Inese

Goda biedrs

Goda biedrs

 

Dorofejeva Jeļena

Goda biedrs

Goda biedrs

11

Jespere Ingrīda

Goda biedrs

Goda biedrs

12

Kaliksone-Kažociņa Inita

527, eksperts

Goda biedrs

13

Ķere Marina

Goda biedrs

Goda biedrs

14

Maldupa Māra

Zv.rev. 49, Goda biedrs

Goda biedrs

15

Pokromoviča Iveta

Goda biedrs

Goda biedrs

16

Soopa Aino

Goda biedrs

Goda biedrs

17

Zaiceva Jevgenija

Goda biedrs

Biedrs

18

1

Abramsone Ligita

110

Biedrs

19

2

Aišpure Vita

810

Biedrs

20

3

Alberliņa Līga

642

Biedrs

21

4

Andrejeva Nataļja

602

Biedrs

22

5

Ansone Sandra

699

Biedrs

23

6

Artamonova Olga

44

Biedrs

24

7

Baļčūne Linda

878

Biedrs

25

8

Beluško Sofja

316

Biedrs

26

9

Beļajeva Jeļena

285

Biedrs

27

10

Berkule Marina

235

Biedrs

28

11

Bērziņa Agita

668

Biedrs

29

12

Bērziņa Ludmila

205

Biedrs

30

13

Birzīte Daiga

717

Biedrs

31

14

Blaumane Ieva

508

Biedrs

32

15

Blāze Sarma

382

Biedrs

33

16

Bodrova Inna

440

Biedrs

34

17

Brumberga Aļona

745

Biedrs

35

18

Bruže Anna

217

Biedrs

36

19

Bukāne Marija

141

Biedrs

37

20

Bulāne Lidija

211

Biedrs

38

21

Buša Ineta

654

Biedrs

39

22

Calko Svetlana

773

Biedrs

40

23

Cauna Inga

423

Biedrs

41

24

Čerakševa Žanna

Asociētais

Biedrs

42

25

Čirksta Olga

81

Biedrs

43

26

Čivčiša Baiba

117

Biedrs

44

27

Daģe Jūlija

554

Biedrs

45

28

Davidoviča Nataļja

609

Biedrs

46

29

Dārziņa Anželika

623

Biedrs

47

30

Dedele Junna

601

Biedrs

48

31

Drizina Inna

107

Biedrs

49

32

Dzērvēna Sanita

180

Biedrs

50

33

Ēķe Vizma

417

Biedrs

51

34

Fedorčenko Oksana

439

Biedrs

52

35

Freimane Tatjana

122

Biedrs

53

36

Gaņeva Tatjana

Asociētais

Biedrs

54

37

Gertke Jolanta

536

Biedrs

55

38

Gertnere Agrita

359

Biedrs

56

39

Gosa Inta

182

Biedrs

57

40

Grecka Vineta

409

Biedrs

58

41

Griņevska Inguna

775

Biedrs

59

42

Grunska Sandra

35

Biedrs

60

43

Guzejeva Nadežda

901

Biedrs

61

44

Gūtmanis Kaspars

860

Biedrs

62

45

Ģīle Ilona

20

Biedrs

63

46

Hakova Tamāra

656

Biedrs

64

47

Hlopova Tatjana

784

Biedrs

65

48

Jefimova Gaļina

-

Asociētais biedrs

66

49

Jubele Vija

215

Biedrs

67

50

Kajaļina Aļona

780

Biedrs

68

51

Kalniņa Gunta

131

Biedrs

69

52

Kapustinska Svetlana

Asociētais

Biedrs

70

53

Kokaine Inese

407

Biedrs

71

54

Koreņkova Jūlija

781

Biedrs

72

55

Krasnopjorova Nataļja

222

Biedrs

73

56

Kraukle Inna

442

Biedrs

74

57

Krilova Marina

293

Biedrs

75

58

Krišāne Janīna

443

Biedrs

76

59

Krogzeme-Pilsuma Anita

892

Biedrs

77

60

Kušnarenko Grigorijs

2

Biedrs

78

61

Līce Inguna

846

Biedrs

79

62

Leišavniece Evelīna

Asociētais

Biedrs

80

63

Maksimova Svetlana

585

Biedrs

81

64

Mangule Antra

560

Biedrs

82

65

Muižniece Anita

84

Biedrs

83

66

Muravjova Larisa

77

Biedrs

84

67

Nazarova Žanna

500

Biedrs

85

68

Norkārkle Anita

627

Biedrs

86

69

Nožkina Irina

550

Biedrs

87

70

Pastare Sanita

779

Biedrs

88

71

Pavlova Olga

598

Biedrs

89

72

Popika Vera

111

Biedrs

90

73

Prindule Inta

657

Biedrs

91

74

Pumpure Antra

344

Biedrs

92

75

Putniņa Inese

36

Biedrs

93

76

Rauza Jeļena

710

Biedrs

94

77

Rolava Marianna

681

Biedrs

95

78

Rudovska Ilze

151

Biedrs

96

79

Rusule Astrīda

465

Biedrs

97

80

Saknīte Irēna

559

Biedrs

98

81

Savicka Valentīna

907

Biedrs

99

82

Sauša Anna

789

Biedrs

100

83

Sečina Ļubova

708

Biedrs

101

84

Segliņa Silvija

157

Biedrs

102

85

Sergejeva Olga

206

Biedrs

103

86

Siliniece Viktorija

676

Biedrs

104

87

Siliņa Sarmīte

520

Biedrs

105

88

Silova Signe

788

Biedrs

106

89

Skudra Janīna

565

Biedrs

107

90

Skuja Ilze

31

Biedrs

108

91

Smorodinkina Tatjana

79

Biedrs

109

92

Spila Iraīda

3

Biedrs

110

93

Springis Oskars

-

Asociētais biedrs

111

94

Stikute Marija

37

Biedrs

112

95

Strautiņa Alda

662

Biedrs

113

96

Sukute Vēsma

313

Biedrs

114

97

Sviščo Liene

882

Biedrs

115

98

Šatalova Jeļena

672

Biedrs

116

99

Šterna Ieva

82

Biedrs

117

100

Šulce Vita

311

Biedrs

118

101

Švēde-Reinfelde Iveta

695

Biedrs

119

102

Tokajeva Jeļena

470

Biedrs

120

103

Tomsone Ingūna

126

Biedrs

121

104

Vaičekūne Līga

4

Biedrs

122

105

Varslavāne Everita

327

Biedrs

123

106

Vērdiņa Sandra

530

Biedrs

124

107

Vidauska Sandra

-

Asociētais biedrs

125

108

Vilcāne Jovita

39

Biedrs

126

109

Viškere-Rasļenoka Rudīte

187

Biedrs

127

110

Vojecka Svetlana

300

Biedrs

128

111

Volodina Nelli

908

Biedrs

129

112

Zeime Inese

683

Biedrs

130

113

Zuļģe Dana

102

Biedrs

131

114

Zvejniece Aiga

487

Biedrs