BIEDRĪBAS "ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA" VALDES UN BIEDRU SARAKSTS

 

 

N.p.k.

 

Vārds Uzvārds

Kompetences sertifikāta numurs

 

1

VALDE

Auziņa Ineta

Valdes loc.,

140 - grāmatvedis, 49 - grāmatvedis-auditors

Valde

2

Bērziņa Zanda

Valdes loc., 17 - grāmatvedis

Valde

3

Pumpure Inga

Valdes loc.

Valde

4

Grebenko Maija

Valdes loc.

Valde

5

Ķuda Maija

Valdes loc.

Valde

6

Vilcāne Sandra

Valdes loc., zvērināta revidente

Valde

7

Ziemele Anda

Valdes priekšsēdētāja,  606

Valde

8

GODA BIEDRI, EKSPERTI

Beļavska Ludmila

Goda biedrs

Goda biedrs

9

Bojarenko Jūlija

282, goda biedrs

Goda biedrs

10

Bušmane Inese

Goda biedrs

Goda biedrs

 

Dorofejeva Jeļena

Goda biedrs

Goda biedrs

11

Jespere Ingrīda

Goda biedrs

Goda biedrs

12

Kaliksone-Kažociņa Inita

527, eksperts

Goda biedrs

13

Ķere Marina

Goda biedrs

Goda biedrs

14

Maldupa Māra

Zv.rev. 49, Goda biedrs

Goda biedrs

15

Pokromoviča Iveta

Goda biedrs

Goda biedrs

16

Soopa Aino

Goda biedrs

Goda biedrs

17

Zaiceva Jevgenija

Goda biedrs

Goda biedrs

18

1

Abramsone Ligita

110

Biedrs

19

2

Aišpure Vita

810

Biedrs

20

3

Alberliņa Līga

642

Biedrs

21

4

Andrejeva Nataļja

602

Biedrs

22

5

Ansone Sandra

699

Biedrs

23

6

Artamonova Olga

44

Biedrs

24

7

Baļčūne Linda

878

Biedrs

25

8

Beluško Sofja

316

Biedrs

26

9

Beļajeva Jeļena

285

Biedrs

27

10

Berkule Marina

235

Biedrs

28

11

Bērziņa Agita

668

Biedrs

29

12

Bērziņa Ludmila

205

Biedrs

30

13

Birzīte Daiga

717

Biedrs

31

14

Blaumane Ieva

508

Biedrs

32

15

Blāze Sarma

382

Biedrs

33

16

Bodrova Inna

440

Biedrs

34

17

Brumberga Aļona

745

Biedrs

35

18

Bruže Anna

217

Biedrs

36

19

Bukāne Marija

141

Biedrs

37

20

Buša Ineta

654

Biedrs

38

21

Calko Svetlana

773

Biedrs

39

22

Cauna Inga

423

Biedrs

40

23

Čerakševa Žanna

Asociētais

Biedrs

41

24

Čirksta Olga

81

Biedrs

42

25

Čivčiša Baiba

117

Biedrs

43

26

Daģe Jūlija

554

Biedrs

44

27

Davidoviča Nataļja

609

Biedrs

45

28

Dārziņa Anželika

623

Biedrs

46

29

Dedele Junna

601

Biedrs

47

30

Drizina Inna

107

Biedrs

48

31

Dzērvēna Sanita

180

Biedrs

49

32

Ēķe Vizma

417

Biedrs

50

33

Freimane Tatjana

122

Biedrs

51

34

Gaņeva Tatjana

Asociētais

Biedrs

52

35

Gertke Jolanta

536

Biedrs

53

36

Gertnere Agrita

359

Biedrs

54

37

Gosa Inta

182

Biedrs

55

38

Grecka Vineta

409

Biedrs

56

39

Griņevska Inguna

775

Biedrs

57

40

Grunska Sandra

35

Biedrs

58

41

Guzejeva Nadežda

901

Biedrs

59

42

Gūtmanis Kaspars

860

Biedrs

60

43

Ģīle Ilona

20

Biedrs

61

44

Hakova Tamāra

656

Biedrs

62

45

Hlopova Tatjana

784

Biedrs

63

46

Jefimova Gaļina

-

Asociētais biedrs

64

47

Jubele Vija

215

Biedrs

65

48

Kajaļina Aļona

780

Biedrs

66

49

Kalniņa Gunta

131

Biedrs

67

50

Kapustinska Svetlana

Asociētais

Biedrs

68

51

Kokaine Inese

407

Biedrs

69

52

Koreņkova Jūlija

781

Biedrs

70

53

Krasnopjorova Nataļja

222

Biedrs

71

54

Kraukle Inna

442

Biedrs

72

55

Krilova Marina

293

Biedrs

73

56

Krišāne Janīna

443

Biedrs

74

57

Krogzeme-Pilsuma Anita

892

Biedrs

75

58

Kušnarenko Grigorijs

2

Biedrs

76

59

Līce Inguna

846

Biedrs

77

60

Leišavniece Evelīna

Asociētais

Biedrs

78

61

Maksimova Svetlana

585

Biedrs

79

62

Mangule Antra

560

Biedrs

80

63

Muižniece Anita

84

Biedrs

81

64

Muravjova Larisa

77

Biedrs

82

65

Nazarova Žanna

500

Biedrs

83

66

Norkārkle Anita

627

Biedrs

84

67

Nožkina Irina

550

Biedrs

85

68

Pastare Sanita

779

Biedrs

86

69

Pavlova Olga

598

Biedrs

87

70

Popika Vera

111

Biedrs

88

71

Prindule Inta

657

Biedrs

89

72

Pumpure Antra

344

Biedrs

90

73

Putniņa Inese

36

Biedrs

91

74

Rauza Jeļena

710

Biedrs

92

75

Rolava Marianna

681

Biedrs

93

76

Rudovska Ilze

151

Biedrs

94

77

Rusule Astrīda

465

Biedrs

95

78

Saknīte Irēna

559

Biedrs

96

79

Savicka Valentīna

907

Biedrs

97

80

Sauša Anna

789

Biedrs

98

81

Sečina Ļubova

708

Biedrs

99

82

Segliņa Silvija

157

Biedrs

100

83

Sergejeva Olga

206

Biedrs

101

84

Siliniece Viktorija

676

Biedrs

102

85

Siliņa Sarmīte

520

Biedrs

103

86

Silova Signe

788

Biedrs

104

87

Skudra Janīna

565

Biedrs

105

88

Skuja Ilze

31

Biedrs

106

89

Smorodinkina Tatjana

79

Biedrs

107

90

Spila Iraīda

3

Biedrs

108

91

Springis Oskars

-

Asociētais biedrs

109

92

Stikute Marija

37

Biedrs

110

93

Strautiņa Alda

662

Biedrs

111

94

Sukute Vēsma

313

Biedrs

112

95

Sviščo Liene

882

Biedrs

113

96

Šatalova Jeļena

672

Biedrs

114

97

Šterna Ieva

82

Biedrs

115

98

Šulce Vita

311

Biedrs

116

99

Švēde-Reinfelde Iveta

695

Biedrs

117

100

Tokajeva Jeļena

470

Biedrs

118

101

Tomsone Ingūna

126

Biedrs

119

102

Vaičekūne Līga

4

Biedrs

120

103

Varslavāne Everita

327

Biedrs

121

104

Vērdiņa Sandra

530

Biedrs

122

105

Vidauska Sandra

-

Asociētais biedrs

123

106

Vilcāne Jovita

39

Biedrs

124

107

Viškere-Rasļenoka Rudīte

187

Biedrs

125

108

Vojecka Svetlana

300

Biedrs

126

109

Volodina Nelli

908

Biedrs

127

110

Zeime Inese

683

Biedrs

128

111

Zuļģe Dana

102

Biedrs

129

112

Zvejniece Aiga

487

Biedrs